0

ნახევარი მიეცი

ა.წ უკვე დაბოლილი ტიპის მიერ ნათქვამი ფრაზა დასაბოლებლის მიმართ

ნახევარი მიეცი