0

ამდღეებში

სიტყვა რომელიც დღეს იწყება და უსასრულობამდე გრძელდება
გამოიყენება ძირითადად ნახვის დაგეგმის დროს

ამდღეებში გამოგივლით