0

დავამრგვალოთ

მოთამაშე ადამიანის ფრაზა რომელსაც კიდე უნდა თამაში და დამრგვალებას იმიზეზებს

1500მდე დავამგვალოთ და ვსო