0

თუ მიდიხარ დაგვიტოვე

90 წლების ყველაზე გავრცელებული ფრაზა ბავშვებში, რომელიც მიზნად ისახავდა ბურთის დატოვებას, თუმცა ბურთის პატრონი, რომელიც ყველას უყვარდა ბურთის გამო, იმიზეზებდა, რომ ბურთი მისი არ იყო, ან სახლში ეჩხუბებოდნენ

ჰაჰაჰა