0

საჯმელი

იგივე "საჭმელი" , რასაც ძირითადად უფროსი თაობის წარმომადგენელი ქალები ხმარობენ, რადგან უბრალოდ არ იციან ctrl s-ის ხმარება.

ra gamhdari har hvilo,landi gagdis.. jame sajmeli!