0

ჭამე შენი საყელოც ჭამს

ფრაზა რომელსაც უფროსი ასაკის წარმომადგენელი დავოლნი სახით წარმოთქვამს ახალგაზრდის მიმართ, რომელიც საჭმელს მიაძღება

- ჭამე შვილო ჭამე შენი საყელოც ჭამს