0

სონა,ექსა

ეზოში,ბავშვების მიერ მოგონილი სუფიქსი რომელიც ძირითადად სახელებს ემატება მაგ: ნიკსონა,სანდრექსა.მიმართვის მეტად მეგობრული ფორმა.

ზდაროვა ნიკსონ რავახარ ბრო