0

აგკენწლი

ერთგვარი მუქარა სუბიექტისკენ რომ სერიოზულ სიტყვიერ და შესაძლოა ფიზიკურ შეურაცხყოფას მიაყენებ და ჯობია გიფრთხილდეს

ჩაიჯვი თორე მაგრად აგკენწლი