0

ბალი ათი შაური

როგორც სამყაროში არსებობს მაქსიმალური სიჩქარე, რომელიც იზომება როგორც დრო შუქნიშანის ანთებიდან - შენს უკანა მანქანის დასიგნალებამდე

ეგრე არსებობს სამყაროში მინიმალური ენერგიის საზომი ერთეული - ბალი-ათი-შაური, რომელიც უტოლდება ზარმაცი კაცის საკუთარი ყვერის მოფხანის დაზარების ძალას

- მაგას რა უნდა ტო, ბალი ათი შაური

0

ბალი ათი შაური

ძირითადად გამოიყენება მაშინ როდესაც რაღაც ძალიან ბევრია ანუ ,,დო ხუია”
ან ვიღაცისთვის რაღაც სულ ერთია.

-ყლეზე კიდია ბალი ათი შაური.