0

გასული ხარ

სტაიანჩიკების საფირმო სიტყვა რაც ნიშნავს რომ უკვე მანქანამ პარკინგი დატოვა და საფრთხე აღარ ემუქრება

ვოლ.1ოოოო ეგაა გასული ხარ გასული
ვოლ.2 ნააბაროტ აიღე და გასული ხარ