0

დაცურებული

ამ ზედსართავით დახასიათებისას გამოიყენება ასევე სამშენებლო მასალები - კრამიტი, შიფერი... ახასიათებენ მესამე პირს, რომელსაც დიდი ალბათობით შიგ აქვს. დაცურებული ან აქვთ, ან არა.

- ტიპს რა დაცურებული აქვს... სულებს ელაპარაკება.