0

რაატვალინი

ნალექიანი ყავა რომელსაც ძველი თაობის ხალხი ეძახია

ერთი რასტვარინი გამიკეთე რაა