0

ეგ არის

ფრაზა რომელიც გამოყენება რულეტკაში ბურთის ჩაგდებამდე 0.0000001 წამით ადრე

ეგარის