0

ეგ ეგრე არ კეთდება ბრატ

ხშირად მოისმენთ სპორტულ დარბაზებში, სადაც ყველა ყველაფრის მცოდნე და ექსპერტია პირველივე დღიდან. არგუმენტის გამტკიცება ხდება კუნთების დემონსტრირებით.

- მხრები გაშალე ბრატ, ეგრე არ კეთდება და შედეგს არ მოგცემს