0

ნალი მაქვს

"ნალი მაქვს, ცხენი მაკლია" - ს შემოკლებული ვერსია. დამახასიათებელია ისეთებისთვის, ვინც "პრავა" აიღო, მაგრამ მანქანა ჯერ არ ყავს (სავარაუდოდ არც ეყოლებათ).

- ჩავაბარეე... უკვე ნალი მაქვს... ჰმჰმჰმ