0

თუ რამეა აქ ვარ

იმედის მომცემი ფრაზა, რომელიც გამოიყენება საჭირო სიტუაციაში. ეს მომდინარეობს კონკრეტული პირისაგან რაც აიხსნება იმით, რომ ეს ადამიანი მუდამ მზადყოფნაშია შენს დასახმარებლად.

მიდი მოვდივარ

1

თუ რამეა აქ ვარ

ადამიანის დასახმარებლად გამოყენებული ფრაზა.ამ დროს პიროვნებას ჰპირდები,რომ დაეხმარები,მაგრამ დაპირება ხშირ შემთხვევაში არ სრულდება

-თუ რამეა აქ ვარ.არ მოგერიდოს მთხოვე რაც გინდა