0

თავისუფლება ცოტნეს

კედელზე ხშირად მიწერილი ფრაზა, რომლის ნამდვილი მიზანი ან დანიშნულება სინამდვილეში არავინ იცის

თავისუფლება ც⌞ტნეს!

0

თავისუფლება ცოტნეს

ფრაზა, რომელსაც შევხვდებით ყველგან სადაც კედელია. დროის ინტერვალში ფრაზამ განიცადა ცვლილება და შემდგომ გვხვდება, როგორც თავისუფლება მოტყნეს.

თავიაუფლება მორზეს :)