0

მიმიშვი მე ჩავრთავ

ყველას ყავს სამეგობროში ესეთი ტიპი რომლის მოსაწონი სიმღერა არსადარაა ნუ თავისებს თუარჩავთვლით, და სადმე თუგავიჩითებით მასთან ერთად ვითომ გადაობით მაგრამ სრულუ სერიოზულობით ამბობს სიმღერაზე მიმიშვით მეჩავრთავო

ბლაბლაბლა