0

იპარება რამე?

საქართველოში დარჩენილი ძმაკაცის ფრაზა მის ემიგრანტ ძმაკაცის მიმართ

იპარება მადანა ძამია?