0

ჩააფურთხე

რაიმე თხოვნის უგულვებელყოფა,რომლის მიზანია ადამიანს ორ თითს შორის ჩააფურთხებინოს და უსუსურ არსებად აგრძნობინოს თავი

-ლარიანი მომე რა
-ჩააფურთხე!