0

კრიშა

ფუნქცია:რაღაცას/ვიღაცას ხელი დაედება, დამდებს წითელი აენთება.

გაიგე ბიჭო თურმე გეებს ევროპა კრიშავს