0

აუთეისი არ გინდა ძმა

მძღოლი გკერავს რომ ჯერ მას გაყვე და მერე იქიდან სადაც გინდა იქ წახვიდე

ქუთაისი არ გინდა ძამ არა ბათუმში მივდივარ ჯერ ქუთაისში წამო და მერე იქიფან მე გაგაყოლებ ბათუმის მარშუტკას