სადმე დადიოდი? - განმარტებები - ბიძერი
0

სადმე დადიოდი?

იუმორის გრძნობის შეფასება, რომელშიც გამოიხატება ავტორის ინტერესი მოსაუბრის ამ დონის მიღწევის შესახებ.

სადმე დადიოდი თუ შენით დაამუღამე