0

ჩემი აზრით, რავი

საუკეთესო საშუალება მდგომარეობიდან გამოსასვლელად, როცა ინტერვიუში რაღაცას გეკითხებიან და გინდა მჭევრმეტყველი გამოჩნდე, მაგრად შუა წინადადებაში ტვინი გიჭედავს

- რა არის ეგსიტენციალური კრიზისი?
- ჩემი აზრით, რავი..