0

დამსტენკე

გამოიყენებ როცა ვინმე არასასურველს დაინახავ და გინდა დაიმალო

დამსტენკე რა მევალე მოდის