0

რუსის ბარაბანი

აღნიშნული სიტყვა გამოიყენება ძმაკაცებს შორის საუბრის დროს, როდესაც განიხილავენ უბნელ გოგონას, რომელსაც აქვს მსუბუქი ყოფაქცევის ქალის სახელი

მაგას იმდენი აქვს მოხვედრილი, რუსის ბარაბანს არ მოხვედრია მაგდენი.