1

ბოზიშვილი ვირი

გამოიყენება წინადადებებში სადაც გამოიყენებდი ბოზიშვილი ვიყოს მაგრამ გიტყდება ვიყო რომ თქვა მაგრამ ვი უკვე ნათქვამი გაქვს და იტყვი ბოზიშვილი ვი რი... ასევე შეგიძლიათ თქვატ ვირთხა, ვიკინგი, ვიწრო, ვილნიუსი და ა.შ.

- ცუდად ვარ, ბოზიშვილი ვირი