0

უცუნაა

გაკვირვების შემთხვევაში მოქნილი დროული ,, სხარტულა" ტრაკში ქვაა ,, ხუინიაა" წიუმპაა ს.. თანრიგის მქონე სიტყვა.

კალმისგანისტარია?
რაა?
უცუნაა!!!!!