0

სახმალაოდ გინდა?

შეკითხვა ობიექტის მიმართ, რომელიც დაჟინებით მოითხოვს გადაეცეს კუთვნილი სიგარეტის 50%,რომელსაც სუბიექტი შეპირდა. ხშირ შემთხვევაში ამ შეკითხვას მოყვება მცირეხნიანი დავა სიგარეტის ზომასთან დაკავშირებით რომელსაც თან მოსდევს სუბიექტის მხრიდან კიდევ ერთი ღრმა ნაპასის ამორყმა.

O : კაი დატოვე რა ამბავია!
S : რა იყო შეჩემა სახმალაოდ გინდა?

0

სახმალაოდ გინდა?

მომენტი როდესაც სიგარეტის დატოვებას გთხოვენ და უხერხულში გაგდებენ რათა მეტი ნაფაზი შეხვდეთ

დამიტოვე
რა იყო სახმალაოდ გინდა?

0

სახმალაოდ გინდა?

საკმაოდ გავრცელებული ფრაზაა სიგარეტის მწეველთა შორის. როდესაც ერთი მწეველი მეორე მწეველს არა ადეკვატურ დროში სთხოვს სიგარეტის დატოვებას , შედეგად იღებს ადეკვატურ შეკითხვას სიგარეტის არ მოწეული ნაწილის ასაღწერად: რა იყო სახმალაოდ გინდა?

- ამხანაგო სიგარეტი დამიტოვე .
- ასე მალე რა იყო სახმალაოდ გინდა?

0

სახმალაოდ გინდა?

გამოიყენება მაშინ, როდესაც მეგობარი საჭიროზე ადრე გთოხვთ სიგარეტის დატოვებას და თქვენი კუთვნილი ნაფაზების მითვისებას ცდილობს

- დამიტოვე შეჩემა
- სახმალაოდ გინდა?

0

სახმალაოდ გინდა?

როდესაც ადამიანს სიგარეტის დატოვებას თხოვ და ის მეტისმეტად დიდია

დამიტოვე!
გააჯვი შეჩემა სახმალაოდ გინდა?!