0

ყლეიოზი

მდგომარეობა როცა ყლეობებს საზღვარი აღარ აქვს და იგი ქრონიკულ სახეს იძენს

ყლეიოზი ხოარგჭირს როცა გამუდმებით რაღაც ყლეობას ამბობ