0

რავი ვმოძრაობ

ფრიად დაკავებული, საქმიანი და უმუშევარი ადამიანის განმარტება,როდესაც ის ბირჟიდან ბირჟაზე გადაადგილდება და ცდილობს საქმიანი წარმოაჩინოს თავი

- რას შვები?
- რავი ვმოძრაობ