0

სანტავიკი(ლეიკო პლასტი)

ქართველი გოგოები(არამარტო), მას იყენებენ ფეხსაცმლისგან გაფუჭებულ ქუსლზე დაკარავად.
იგი ტკივილს ამცირებს.

ახალი ფეხსაცმელი.