0

სასხვათაშორისოდ

სხვათაშორის-ის ალტერნატივა , რომელსაც იყენებენ ვიღაცის გასაკვირვებლად ან რაღაც ახალი ინფორმაციის გადმოსაცემად

სასხვათაშორისოდ ნიუტონი ვაჟიშვილი იყო
მართლა ?