1

ბონბა

ბომბის პროვინციული სინონიმი. ხშირად იყენებენ სამეგრელოში..

- ჯიმა სენაკში რომ ბონბა ააფეთქეს ასკოლკა სახლში შემომიფრინდა