0

პიზდეცია

როდესაც გინდა რაღაცაზე თქვა რომ ძალიან მაგარია, გასაოცარია, შესანიშნავია

პიზდეცია.