0

გველმა რომ მიკბინოს მოწოვ?

ძმაკაცობის დამადასტურებლად გამოყენებული ჩამჭრელი კითხვა

- უდაბნოში რომ ვიყოთ და შხამიანმა გველმა მიკბინოს *ლეზე, ამომიწოვდი შხამს?

თუ კის უპასუხებდა ის ითვლებოდა ერთგულ მეგობრად თუ არა და მოღალატედ.