0

მაგრად მისუქებს

ფრაზა რომელიც ნიშნავს რომ პიროვნებას რაღაც საერთოდ არ ანაღვლებს.

მაგრად მისუქებს ის რას ფიქრობს ჩემზე.

0

მაგრად მისუქებს

ეს სიტყვათა წყობა იხმარება მაშინ,როდესაც მაგარი ნაშა ჩაუვლის ძმაკაცების დასაბირჟავებელ ტერიტორიას

აუ მაგრად მისუქებს ეს გოგო

0

მაგრად მისუქებს

გამოიყენება მაშინ როდესაც ადამიანს არ აინტერესებს რაიმე ამბავი ან პიროვნება

მაგრად მისუქებს იმან რა გააკეთა გუშინ