0

მოზილე შე თესლო!

იხმარება მაშინ როდესაც სუბიექტი ობიექტს დომინოს მოუგებს და გახარებული ამცირებს წაგებულ მოწინააღმდეგეს.

-მოვიგე! მოზილე შე თესლო!

0

მოზილე შე თესლო!

გამოიყენება დომინოს თამაშის დროს მოგებული ამცირებს წაგებულს. და შეახსენებს რომ დომინოს ქვებს წაგებულმა უნდა მოურიოს.

-მოვიგე!მოზილე შე თესლო!