0

გახიშტავდი?

დაშიფრული კითხვა, რომლითაც ერთი ძმაკაცი ეკითხება მეორეს ექნებოდა თუ არა სექსი გოგოსთან, რომელმაც მათ წინ ჩაიარა.

ნახე რა გოგოა, გახიშტავდი?