0

ანაშა

მოსაწევი, პლანი მარიხუანის ქართული შესატყვისი.
იყენებენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები

- მოქალაქე ანაშის მაგვარი რამ ხომ არ გიდევთ ჯიბეში