0

ტრაკის დაყენება

არავითარი კავშირი აქვს საჯდომის პარკირებასთან. წარმოადგენს რაიმე სახის აქტივობის შეწყვეტას. მიმართვის დროს აერთიანებს ჩაგვრისა და გაფრთხილების მახასიათებლებს.

1) თავიდან ბევრს ატრაკებდა, მაგრამ მერე ტრაკი დააყენა.
2) ტრაკი დააყენე, თორე დაგაყენებინებ!