0

რვიანებს ხაზავს

იტყვიან ადამიანზე,რომელიც გახეული მთვრალი,ბარბაცით მიდის და შარდის ნაპორით იკავებს წონასწორობას

ისეთი ბუხოი იყო,რვიანებს ხაზავდა