0

გაიკრიჭა / გაკრეჭვა

რაიმე მიზეზის გამო (ძირითადად ძლიერი ნარკოტიკული პრეპარატის გადამეტებით) კრიჭის შეკვრა.

1) ისეთი ბიო იყო ნახევარი უბანი გაკრიჭა. 2)გუშინ მაგრად გავიკრიჭე ძლივს გამიხსნეს.