1

თსუ

თ.ს.უ - აბრევიატურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რომელიც მხოლოდ სახელიღაა დარჩენილი.

აბიტურიენტი - აბიტურიენტს:
- სად აბარებ?
- თ.ს.უ-ში
- უფ, კაი რა, მარტო სახელიღაა დარჩენილი.

0

თსუ

მარტო სახელი

თსუ მარტო სახელია დარჩენილი თორე სწავლა აღარ არის.