0

დაგირეკავ მალე

მოტყუებული ადამიანი, რომელსაც უყვარს ტელეფონზე ბევრი ლაპარაკი

მოიცა წავედი და დაგირეკავ მალე