0

ა ჯ პ

ამ მეტად საინტერესო 3 ასოს 2 განმარტება გააჩნია:
1) აჯვი პატრონს
2)აჯიკა და პური

-ვაი შე ცოდო!
- ა ჯ პ.