0

რაიყო სასუქს გიყრიან?!

ერთ-ერთი რეალობასთან შეუსაბამო და მეტად საინტერესო კითხვა რომელსაც მაღალი ადამიანის მიმართ.რომლის მიხედვითად იროვნებას სასუქს უყრიან და ამიტომაც იზრდება ასე მაღალი

აუ რამხელა ხარ სასუქს გიყრიან?!