0

ელამოოო!

სიტყვა რომელიც გამოიყენება ინდივიდის "მიზნის"
ხაზგასასმელად.გამოიყენება უმეტესად სპორტში კერძოდ ფეხბურთში.უმეტესად მაშინ როდესაც ინდივიდი დარტყმულ ბურტს კარს აცელს!

აუ რა ელამი ხაარ!