0

მამამისს *ლე ქონდა თუ ფუნჯი?

კომპლინენტი როცა ლამაზ გოგონას დაინახავ, არა კალიმით ნახათს არამედ ფუნჯით.

-ბიჭო ნახე რა ლამაზი გოგოა.
-აუუ რაიყო მამამისს *ლე ქონდა თუ ფუნჯი!