0

კვირტებ ამოსული უკეთესი ხარ ხოიცი შენ ?

ეს ფრაზა შეგიძლიათ უთხრათ ძედმეტად მაღალ ადამიანს რომელიც წიფელს უფრო გავს ვიდრე ადამიანს!სასურველია გამოიყენოთ გაზაფხულზე:Dაბა ზამთარში რომელ ხეს გამოსდის კვირტი ბლიად

-ვა ვა!მოვიდა ჩვენი წიფელი.ისე კვირტებ ამოსული უკეთესი ხარ ხოიცი შენ?